En toen was het alweer juni. De maand waarin de leerlingen in de groepen nog druk bezig zijn met het onderwijs en andere belangrijke zaken van dit schooljaar. Terwijl we achter de schermen alweer bezig zijn met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar; voorbereidingen die dit jaar extra aandacht vragen in verband met de fusie.

Belangrijkste aandachtspunt in de groepen de komende weken zijn de CITO-LOVS toetsen. Elk half jaar toch weer een belangrijke ijkpunt om te kijken of onze leerlingen goed gegroeid zijn op het gebied van taal en rekenen. Groep 7&8 is uiteraard al weer gestart met het oefenen van de musical. Erg leuk om de solo die mijn eigen dochter 7 jaar geleden mocht zingen nu hier af en toe ook door de gang te horen schallen! Uiteraard zijn we ook al begonnen met de voorbereidingen voor de schoolreisjes op 3 juli a.s.
 
Wat de fusie betreft kunnen we u in deze nieuwsbrief los van de planning nog niet echt inhoudelijke zaken meedelen. Die informatie volgt z.s.m. nadat de MR-en en de kerkenraad ingestemd hebben met de fusie; immers dan weten we pas of zij akkoord gaan met de door ons beoogde aanpak. We hebben daar wel vertrouwen in gezien de overleggen die inmiddels zijn geweest. In deze nieuwsbrief wel enkele data die voor u van belang zijn in het kader van de fusie.
 
Bart Freriks
Directeur
 
 Stand van zaken fusie de Marke en de Wiekslag
De afgelopen 4 weken is er heel veel tijd en energie gestoken in het fusieonderzoek tussen de Marke en de Wiekslag. De conclusie van dat onderzoek is dat een fusie haalbaar lijkt met ingang van het nieuwe schooljaar. Dat houdt in dat, op het moment dat zowel het TOF-bestuur, de MR-en van beide scholen en de kerkenraad formeel instemmen met de fusie, de fusie ook daadwerkelijk door zal gaan en de Marke met ingang van het nieuwe schooljaar samengaat met de Wiekslag op de locatie van de Wiekslag.
 
De afgelopen periode hebben er heel veel gesprekken plaatsgevonden met diverse (groepen) betrokkenen binnen beide scholen. Als resultaat daarvan is een fusiedocument opgesteld  waarin is vastgelegd op welke manier we de fusie willen gaan realiseren en welke stappen er als voorbereiding daarop nu al worden gezet. Dit fusiedocument zal morgen worden besproken door het bestuur. Op basis van het document zal het bestuur naar verwachting een ‘voorgenomen besluit nemen’ tot fusie. Vervolgens zullen zij een instemmingsaanvraag doen richting MR-en en de kerkenraad. Zowel de MR-en als de kerkenraad zullen volgende week besluiten of ze formeel in zullen stemmen met de fusie en de manier waarop we die willen realiseren. Zodra die instemming er is zullen wij u informeren over de belangrijkste kaders van de fusie en stappen die gezet gaan worden.
 
In het kader van de fusie bij deze (onder voorbehoud) wel een aantal relevante data:
  • donderdag 15 juni: open huis de Wiekslag. Aanvullende info in deze nieuwsbrief.
  • donderdag 28 juni: bekendmaking groepsindeling (onder voorbehoud)
  • woensdag 5 juli: kennismakingsochtend nieuwe groepen
  • zaterdag 15 juli: afscheid van de Marke
 CITO-LOVS toetsen
In de periode vanaf maandag 12 juni t/m vrijdag 30 juni vinden de halfjaarlijkse CITO-LOVS-toetsen plaats in de groepen 1 t/m 7. Gedurende deze periode vinden ‘s ochtends toetsen plaats van één van de onderdelen van de kernvakken: taal, spelling, lezen, woordenschat en rekenen. De CITO-LOVS-toetsen toetsen op een methode onafhankelijke manier de vorderingen van de leerlingen en de groep als geheel. Daarmee krijgen we niet alleen een indruk van de individuele ontwikkeling van de leerlingen maar ook van de kwaliteit van onze school.
 
Voor de toetsen is geen specifieke voorbereiding nodig. Uiteraard is het wel van belang dat de leerlingen ontspannen en uitgerust op school komen. De uitslag van de toetsen zal meegenomen worden op het eindrapport.
 
Excursies
Op 15 juni gaat groep 7&8 op excursie naar Den Haag. Groep 5 en groep 6 gaan naar Enschede voor het ‘meedoe-concert Broer’ in het muziekcentrum. Informatie hierover  volgt via de groepsleerkrachten. Veel plezier allemaal!
 
Open Huis de Wiekslag
A.s donderdag 15 juni vindt er een open huis plaats op de Wiekslag voor leerlingen van de Marke. Het doel van de avond is om leerlingen alvast de gelegenheid te geven een keer te komen kijken in de school zodat ze alvast een beeld hebben hoe de school er er van binnen uit ziet. De avond start om 19.00  en duurt tot 20.00 uur. Er is geen speciaal programma; leerlingen kunnen met hun ouders vrij naar binnen lopen en rondkijken. Er zijn leerkrachten en mogelijk ook wat oudere leerlingen die klaar staan om vragen te beantwoorden. Hopelijk neemt deze avond voor de meeste leerlingen al een stukje spanning en onzekerheid weg.
 
Landelijke staking Primair Onderwijs 27 juni
De leerkrachten en directies van alle 10 de TOF-scholen overwegen om met elkaar deel te nemen aan de landelijke PO-staking op dinsdag 27 juni. In dat geval zullen er op de scholen die dag het 1e uur geen lessen plaatsvinden. Zodra definitief is of wij deel zullen gaan nemen  aan deze staking en wat daarvan de consequenties zijn zullen we u hier uiteraard bijtijds over informeren.
 
Samenstelling MR
Enige tijd geleden hebben we u al laten weten dat Petra Versteeg (de moeder van Gijs) de plaats van Bianca Vaanholt (moeder van Calay en Joshua) in de MR over heeft genomen.
 
Bij deze willen we Bianca bedanken voor haar rol en bijdrage aan de MR op de Marke en wensen we haar met haar jongens een hele mooie toekomst in Hengelo,
 
Vakantierooster 2017-2018
Als gevolg van de voorgenomen fusie zal voor ons volgend jaar het vakantierooster van de Wiekslag van toepassing zijn. Dit rooster is inmiddels definitief en is te vinden op de website van de Wiekslag. Let met name even op het 2e blad met daarop de extra vrije middagen en de studiedagen!
 
Lezen tijdens de zomervakantie
De zomervakantie komt er weer aan. Tijdens de zomervakantie is het heel goed om even lekker uit te rusten en afstand te nemen van school. Maar het is ook belangrijk, dat kinderen tijdens de vakantie een beetje blijven lezen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 of 2 AVI niveaus terug zouden kunnen vallen. Daarom zijn er diverse goede initiatieven om het lezen tijdens de zomervakantie te bevorderen.  De komende weken zullen wij hierover enkele posters op school ophangen. Voor meer informatie kunt u zelf ook kijken op: www.vakantiebieb.nl of www.zwijsen.nl/zomerlezen.
 
Externe bijdragen
 
Afscheid dominee Marsman

Na 7 jaar neemt dominee Marsman afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente Tubbergen vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Ter gelegenheid van dit afscheid vindt op zondag 25 juni om 15.00 uur een dienst plaats in de kerk aan de Hattinkstraat 2 waarin de dominee zelf zal voorgaan. Na de dienst wordt er een receptie gehouden met eerst een formeel en daarna een informeel gedeelte.  De receptie wordt gehouden in de Delle van circa 16.15 tot 18.30 uur.
 
Bericht van SWIM
In de maanden maart en april hebben de kinderen aan het thema AVONTUUR deelgenomen binnen SWIM. De kinderen hebben ervaren hoe je zwemt met een duikbril en snorkel, maar ook hoe je deze weer kunt klaren. Een hele belevenis en veel nieuwe indrukken voor een aantal kinderen. Daar waar sommige kinderen bij aanvang aangaven geen adem te kunnen halen door zo'n 'gekke duikbril', heeft bijna iedereen het geprobeerd en ervaren! De reacties waren achteraf dan ook veelal positief!

Daarnaast hebben de kinderen kunnen leren hoe het is om met flippers te zwemmen. Hoe ga je te water met deze 'grote voeten' en wat als je bijvoorbeeld naar de bodem wilt duiken met behulp van een hoekduik? Erg uitdagend en toepasbaar voor de kinderen!

Een aantal kinderen hebben zelfs ervaren hoe het is om met een geblindeerde duikbril een parcours af te leggen in het water. Hoe is het als je bijvoorbeeld in vies water terecht komt en niks kan zien? Dit alles draagt uiteindelijk op een speelse manier bij aan de zwemvaardigheid van de kinderen. En nu wij zo langzamerhand terug kijken op het schooljaar zien wij, maar dit horen wij ook veel terug van leerkrachten, echt een mooie verschuiving in de vaardigheden bij kinderen. Dat geeft ons (en hopelijk ook jullie als ouders) een prettig en veilig gevoel zo richting de zomer!

Inmiddels zijn we met het laatste thema gestart; SPEL. Waterpolo, matlopen en 10-bal komen aan de orde, een speelse manier om het schooljaar af te sluiten!

Voor nu allemaal succes met de laatste weken en alvast een zonnige en sportieve vakantie!
 
Agenda
12/6 t/m 20/6 CITO LOVS toetsen groep 1 t/m 7
15/6 Excursie Groep 7&8 maar Den Haag
15/6 Meedoe-concert groep 6 in Enschede
15/6 Open Huis op de Wiekslag
18/6 Vaderdag
19/6 SWIM groep 4&5
25/6 Afscheid Dominee Marsman
3/7 Schoolreisjes groep 1 t/m 6
5/7 Kennismakingsochtend nieuwe groepen

  Nieuwsbrief De Marke
Wilt u de aankondiging van onze nieuwsbrief op een ander mailadres of op een extra mailadres ontvangen mail dan naar: directie@demarketubbergen.nl