De kinderen van groep 1&2 en groep 4 t/m 6 zijn net in de bus gestapt voor de schoolreisjes. Gelukkig in tegenstelling tot volgend jaar is het dit keer wel mooi zonnig weer; ze gaan ongetwijfeld een leuke dag tegemoet. Groep 7&8 zijn nog aan het gymmen. Zo rustig als nu is het nog nooit geweest op de Marke! Mooie gelegenheid om de nieuwsbrief op te gaan stellen.
 
En dan realiseer je je ineens dat dit de laatste maandelijks nieuwsbrief is; niet alleen van het schooljaar maar ook van de Marke!
 
Vorige week is definitief de knoop doorgehakt over de fusie. Direct daarna bent u als ouders geïnformeerd over de belangrijkste kaders en activiteiten die er opgezet gaan worden om de fusie in goede banen te leiden. En om er met name voor te zorgen dat zowel leerlingen, ouders als ook leerkrachten zich snel thuis zullen voelen in de nieuwe situatie en de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning te blijven waarborgen. Vorige week zijn ook de nieuwe groepsindelingen bekend geworden. Hiermee zijn voor u hopelijk de belangrijkste kaders voor het nieuwe schooljaar helder. Mocht dat niet het geval zijn en er zijn nog vragen dan kunt u hierover altijd bij mij terecht.
 
De komende weken zullen met name in het teken staan van een goede afronding van het huidige schooljaar en van een mooie en gepaste manier van afscheid nemen van de Marke en van elkaar. In deze nieuwsbrief dan ook met name informatie over die activiteiten. Gelukkig is het voor de meeste van u geen definitief afscheid en zult u elkaar volgend jaar gewoon weer tegenkomen.
 
Achter de schermen gaan we de komende weken met name aan de slag met een zorgvuldige overdracht van de leerlinggegevens en alles wat daarbij komt kijken.
 
Tijdens de komende weken zullen er ongetwijfeld nog een aantal zaken zijn waarover we u met oog op het nieuwe schooljaar alvast willen informeren. Deze nieuwsbrief mag dan wel de laatste maandelijkse nieuwsbrief zijn; ik verwacht nog wel dat er voor het einde van het schooljaar nog een extra versie zal verschijnen.
 
Laten we de komende weken voor de kinderen en elkaar het schooljaar op een leuke manier afsluiten zodat we allemaal warme herinneringen bewaren aan de Marke!!
 
Bart Freriks
Directeur
 
Kennismakingsochtend
A.s. woensdag 5 juli is de kennismakingsochtend met de nieuwe groepen en leerkrachten op de Wiekslag. Onze leerlingen mogen die dag om 8.30 rechtstreeks naar de Wiekslag komen. Net als bij ons gaan daar de deuren ook om 8.25 uur open.

Bij binnenkomst zal hen de weg gewezen worden naar de nieuwe groep. Uiteraard kunt u ze daarheen brengen. Daarna bent u welkom om gezamenlijk een kopje koffie te drinken. De kennismakingsochtend duurt de hele ochtend. U kunt uw kind om 11.50 weer ophalen. Graag die dag drinken en fruit meegeven.

Onze groep 8 leerlingen en de leerlingen die volgend jaar niet mee gaan naar de Wiekslag zijn woensdag vrij.

Eindrapport en 10-minuten gesprekken
Op maandag 10 juli krijgen de kinderen het eindrapport mee. De dag erna, op dinsdag 11 juli, zijn dan meteen al de 10-minuten gesprekken. De planning voor de 10-minuten gesprekken zullen we a.s. donderdag per mail versturen. Indien u niet kunt op het tijdstip waarop u bent ingedeeld verzoeken we u om onderling te ruilen en dat even aan de groepsleerkracht door te geven.
 
Afscheid van de Marke
Op zaterdag 15 juli willen we oud-medewerkers, oud-leerlingen, hun ouders en anderen die zich betrokken voelen bij de Marke de gelegenheid geven om nog één keer informeel samen te komen in het gebouw van de Marke en onder het genot van een eenvoudig hapje en drankje een beetje bij te praten en herinneringen op te halen aan de school.

Dit is mogelijk op zaterdag 15 juli 2017 van 14.00 - 16.00 uur. Gedurende die middag bent u van harte welkom om het gebouw binnen te lopen en hopelijk diverse oude bekenden te spreken. Er is verder geen officieel programma dus u kunt komen en gaan wanneer u wilt.

Voor de organisatie is het wel handig als u zich even aanmeldt. Dat kunt u doen via een formulier op de website. Indien u met meerdere personen komt graag op het formulier de namen van alle personen invullen die komen.
 
Eindmusical en afscheid groep 8
Op dinsdag 18 juli is de uitvoering van de musical. Groep 7&8 zijn al 2 maanden hard aan het oefenen om er een mooi voorstelling van te maken. Overdag zullen zij de musical opvoeren aan de leerlingen van onze school. ‘s avonds aan de ouders. Die krijgen daar nog een uitnodiging voor. Na afloop van de musical zal er uiteraard aandacht besteed worden aan het afscheid van groep 8.
 
Afsluiting schooljaar
Op woensdag 19 juli sluiten we met de leerlingen en leerkrachten het schooljaar af op school. Aan het begin van de ochtend worden alle werkjes en schriften verzameld en gaan we de lokalen opruimen. Aan het eind van de ochtend sluiten we samen het schooljaar af en zullen we uiteraard stil staan bij het feit dat we met elkaar de laatste lichting waren op de Marke. Op deze ochtend kunt u als ouder ook afscheid nemen van de leerkracht. Nadere informatie hierover volgt nog.
 
Laatste schooldag
Donderdag 21 juli is dan de echte laatste schooldag. De ouderraad is bezig met het organiseren van een verrassingsuitje. Zodra er meer bekend is over dit uitje krijgt u dat uiteraard te horen. In tegenstelling tot voorgaande jaren duurt dit uitje wel de hele dag; dan kunt u daar vast rekening mee houden!
 
Berichten van derden
 
Lezen tijdens de zomervakantie

De zomervakantie komt er weer aan. Tijdens de zomervakantie is het heel goed om even lekker uit te rusten en afstand te nemen van school. Maar het is ook belangrijk, dat kinderen tijdens de vakantie een beetje blijven lezen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 of 2 AVI niveaus terug zouden kunnen vallen. Daarom zijn er diverse goede initiatieven om het lezen tijdens de zomervakantie te bevorderen.  De komende weken zullen wij hierover enkele posters op school ophangen. Voor meer informatie kunt u zelf ook kijken op: www.vakantiebieb.nl of www.zwijsen.nl/zomerlezen.
 
Agenda
3/7 Schoolreisjes groep 1&2 en groep 4 t/m 6
5/7 Kennismakingsochtend op de Wiekslag
10/7 Uitreiking eindrapport
10/7 Avond voor verkeersouders Tubbergen op de Marke
11/7 10-minuten gesprekken
12/7 Vergadering GMR
15/7 Afscheid van de Marke
18/7 Musical en afscheidsavond groep 8
19/7 Afsluiting schooljaar
20/7 Laatste schooldag
21/7 t/m 1/9 ZOMERVAKANTIE
4/9 Begin nieuwe schooljaar

  Nieuwsbrief De Marke
Wilt u de aankondiging van onze nieuwsbrief op een ander mailadres of op een extra mailadres ontvangen mail dan naar: directie@demarketubbergen.nl