Ouderraad, ouders en leerlingen van de Marke: Bedankt!


Beste ouders en leerlingen van de Marke,
 
De afgelopen week hebben we op passende wijze het schooljaar afgesloten en afscheid genomen van de Marke.
 
Zaterdag zijn er een kleine 100 oud-leerkrachten, oud-leerlingen en hun ouders geweest om nog één keer samen te zijn in de Marke. Nog één keer had iedereen de mogelijkheid om door ons gebouw te lopen, herinneringen op te halen en oude foto's etc. te bekijken. Dit onder het genot van een hapje en een drankje. Het is een fijne en gezellige middag geworden.
 
Dinsdag hebben we met de musical afscheid genomen van groep 8. Zij gaan een mooie en nieuwe fase in hun leven tegemoet op het voortgezet onderwijs.
 
Woensdag was de dag 'waarvan we gehoopt hebben dat hij nooit zou komen': de laatste schooldag van de Marke. Toen hebben op een wat formelere wijze stil gestaan bij het feit dat de Marke als zelfstandige school ophoudt te bestaan. Eerst met de leerlingen in de speelzaal. Als herinnering hebben ze daar allemaal een schoolfoto en een herinneringsboekje ontvangen. Vervolgens zijn we allemaal naar buiten gegaan voor een kort wat officiëler programma:
 
Na een kort welkomstwoord heeft Jeanet Versteeg, moeder van Sjoerd en al heel lang betrokken bij onze school, in een kort gedicht haar gevoelens verwoord en met ons gedeeld. 
 
Vervolgens heeft Yolanda op een mooie manier duidelijk gemaakt waar de Marke voor stond en waarom we daar zo trots op mogen zijn. 
 
Aansluitend is het beeld wat op ons schoolplein stond overhandigd aan Gert Ranter, vader van Niels en Jesse en tevens voorzitter van de Kerkenraad van de Protestants-Christelijke kerk Tubbergen. Hij zal er voor zorgen dat het beeld een passende plek krijgt bij de kerk of bij de Delle. En daarmee blijft er in Tubbergen een tastbare herinnering aan de Marke zichtbaar. 
 
Als laatste hebben een aantal leerlingen uit groep 1&2 de tijdscapsule, die we vorig jaar hebben begraven, weer opgegraven. Deze heb ik mogen overhandigen aan Rian Wiegerink en Marlize Fischer, samen de directie van de Wiekslag. Met deze overdracht is symbolisch de verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en ons team aan hen overgedragen.
 
Gisteren hebben we samen met de leerlingen en het team en een groot aantal moeders van de ouderraad een fantastische dag gehad op de Ketteler Hof in Duitsland. Deze dag werd ons aangeboden door de ouderraad. Dankzij deze dag hebben we met elkaar het schooljaar op een heel positieve manier af kunnen sluiten. Hopelijk zullen de leerlingen hier nog lang op terug kijken!
 
Bij deze wil ik in de eerste plaats de ouderraad, mede namens het team, bedanken voor deze fantastische dag.
En alle leerlingen voor de gezellige dag; wat hebben we het leuk gehad gisteren met elkaar!
Tevens wil ik alle ouders bedanken voor de betrokkenheid, steun en hulp die wij de afgelopen periode van jullie hebben mogen ontvangen. Als er één ding is waar de Marke sterk in was dan was het de ouderbetrokkenheid. In de ruim 1.5 jaar dat ik directeur van de Marke heb mogen zijn heb ik dat ervaren als zeer uniek! 
 
Ik wens jullie allemaal in de eerste plaats een hele fijne vakantie. 
Voor daarna heel veel succes aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Dat zal best even wennen zijn maar ik heb er vertrouwen in dat de kinderen snel zullen wennen en zich thuis zullen voelen in de nieuwe situatie.
 
Het ga jullie allen goed en wie weet tot ziens!
 
Met vriendelijke groet,
 
Bart Freriks
interim directeur
P.C. basisschool De Marke

  Nieuwsbrief De Marke
Wilt u de aankondiging van onze nieuwsbrief op een ander mailadres of op een extra mailadres ontvangen mail dan naar: directie@demarketubbergen.nl