Laatste nieuws   arrow
Wij zijn gesloten    24-08-2017


In verband met de fusie van onze school met de Wiekslag is ons gebouw aan de Bizetstraat met ingang van het nieuwe schooljaar gesloten en vindt al het onderwijs plaats aan de Bruno van Ommenstraat.

U kunt ons daar alsvolgt bereiken:

R.K. Basisschool de Wiekslag
Bruno van Ommenstraat 34
7651 BS Tubbergen
tel: 0546-621602
mail: directie@dewiekslag.nl


Fijne Zomervakantie!    22-07-2017
Het team van de Marke wenst iedereen een hele fijne zomervakantie! En voor al onze leerlingen en hun ouders: dank voor het vertrouwen dat jullie de laatste jaren gehad hebben en heel veel succes in het nieuwe schooljaar!


Dag 'de Marke'!    21-07-2017
Het einde is in zicht.
Reden voor een gedicht.
Nog even en dan is het echt gebeurd.
Iets wat menigeen betreurt.

Het enige dat we elkaar nu kunnen schenken,
is samen de goede oude tijd te gedenken.
We hebben allemaal op onze eigen manier, er pas of al langer geleden,
voor geknokt maar ook gestreden
Ouders knokten voor de belangen van hun kind; daarin waren verschillen,
maar ik hoop, dat het ons de laatste week ook weer verbindt.


Een beetje zeer doet het wel dit afscheid.
Iets wat mij persoonlijk raakt en spijt.
Voor sommigen ging het allemaal te snel en ander vond het wel wel!
Wel nu beste mensen, rest ons niets dan elkaar het beste te wensen.
Met z'n allen naar de Wiekslag te gaan waar een beetje Marke voorlopig ook mag bestaan!

Door Jeanet Versteeg


Afscheid van de Marke    28-06-2017
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de Marke fuseren met de Wiekslag. Als gevolg van die fusie zal het gebouw van de Marke worden afgestoten en teruggegeven aan de gemeente. TOF-onderwijs wil oud-medewerkers, oud-leerlingen, hun ouders en anderen die zich betrokken voelen bij de Marke de gelegenheid geven om nog één keer informeel samen te komen in het gebouw van de Marke en onder het genot van een eenvoudig hapje en drankje een beetje bij te praten en herinneringen op te halen aan de school. 
 
Dit is mogelijk op zaterdag 15 juli 2017 van 14.00 - 16.00 uur. Gedurende die middag bent u van harte welkom om het gebouw binnen te lopen en hopelijk diverse oude bekenden te spreken. Er is verder geen officieel programma dus u kunt komen en gaan wanneer u wilt. 


Fusie definitief    27-06-2017
De fusie tussen de Marke en de Wiekslag is definitief. Nadat 2 weken geleden het bestuur van TOF het voorgenomen besluit heeft genomen tot de fusie, hebben inmiddels de MR-en van beide scholen, de Nederlands Katholieke Schoolraad en de Kerkenraad van de Protestante kerk Tubbergen met de fusie ingestemd. Daarmee is de fusie vanaf nu definitief.

De fusie gaat al in met ingang van het nieuwe schooljaar. Met ingang van 1-8-2017 zullen de Marke en de Wiekslag samen verder gaan als één school op de locatie van de Wiekslag. Het gebouw van de Marke zal worden afgestoten en teruggegeven aan de gemeente.
 
Achter de schermen is de afgelopen maanden door beide scholen in goede samenwerking hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie. Vandaag zijn alle ouders geïnformeerd over de kaders en de consequenties van de fusie. In het kader van de fusie zijn en zullen diverse activiteiten worden opgestart. Deze activiteiten zijn er met name op gericht om de veranderingen voor zowel leerlingen alsmede het personeel in goede banen te leiden, er voor te zorgen dat iedereen zich in de nieuwe situatie snel thuis en één school voelt en om de kwaliteit en de consinuiteit van het onderwijs te waarborgen. 


Onderzoek naar fusie met de Wiekslag    19-04-2017

Helaas hebben wij deze week de moeilijke beslissing moeten nemen, dat er voor de Marke als zelfstandige school op termijn geen toekomst meer is. Ondanks het feit dat er door het team en de ouders de afgelopen 1.5 jaar heel hard gewerkt is om:
  • de rust weer terug te brengen in school;
  • we weer volop met onderwijsvernieuwing en –verbetering bezig zijn;
  • de resultaten gedurende 2 opeenvolgende perioden bovengemiddelde gegroeid zijn;
  • we dit jaar een uitstroomprofiel hebben waar we trots op zijn,
  • en we in de tevredenheidpeiling van zowel leerlingen, ouders en leerkrachten heel hoog gescoord hebben,
is het niet gelukt om weer in beeld te komen en voldoende nieuwe leerlingen te trekken voor het nieuwe schooljaar. Deze beslissing is een teleurstelling voor de leerlingen, het team en de ouders van de Marke. Met zijn allen hebben we er heel veel energie in gestoken om de Marke weer op de kaart te zetten. Het doet pijn om te constateren dat dit niet gelukt is.
 
Na een lastige maar zorgvuldige afweging met alle direct betrokkenen, lijkt een fusie tussen de Marke en de Wiekslag de beste oplossing om onze leerlingen ook in de toekomst het goede kwalitatieve onderwijs en de prettige leeromgeving te kunnen blijven bieden waar wij voor staan. De komende periode gaan we samen met de directie van de Wiekslag onderzoeken op welke manier en binnen welk tijdsbestek een fusie mogelijk is. Daarbij zullen de medezeggenschapsraden van beide scholen alsmede andere direct belanghebbenden nauw worden betrokken.

Wij hebben er vertrouwen in dat we dat met elkaar in goede banen gaan leiden. 
 


Carnaval 2017    17-02-2017


Carnaval 2017    17-02-2017
Het was vandaag Carnaval op de Marke! Alle hoogheden en aanhang waren te gast bij ons op school. Het was een top feest!
Mede dankzij de ouderraad zag de optocht er door alle sterren sprankelend uit. Heel erg bedankt!
Een hele fijne vakantie, een mooi carnaval en tot dinsdag 28-02-2017. 
Team de Marke.

Klik hier voor de foto's.


Burgemeester Haverkamp leest voor    26-01-2017
'Welkom terug in Dutjebroek, met z'n groene heuvels en vooral veel koeien. Waar je het gras hoort groeien en de koeien loeien.' Het zijn niet de welkomstwoorden voor Burgemeester Haverkamp als nieuwe burgemeester van Tubbergen...al past dat van die groene heuvels en koeien nog prima bij Tubbergen. Nee, het is de eerst zin van het boek 'De vreselijke twee - nog vreselijker'. 

Burgemeester Haverkamp is op de Marke om voor te lezen tijdens het voorleesontbijt. Het voorleesontbijt is het begin van de nationale voorleesdagen. Doel van het ontbijt is om voorlezen en lezen in het algemeen onder de aandacht te brengen omdat lezen erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. In heel het land lezen talloze bekende en onbekende Nederlanders voor aan kinderen van de basisschool. Op de Marke waren dat dit jaar naast Burgemeester Haverkamp ook juf Ria en moeder Inge; ze was dus in goed gezelschap!

De burgemeester blijkt een enthousiast voorlees-ster. In 3 blokjes van 5-10 minuten leest ze maar liefst 2 hele hoofdstukken voor uit het boek. Tussendoor wordt er gezellig gegeten en gekletst met de leerlingen. Gaandeweg de ochtend komt ze steeds meer in haar element. Als in het boek het zondagslied gezongen wordt, wordt het ook echt gezongen: 'Ik ben zo blij dat het zondag is, want morgen is het maandag. En maandag is de beste dag, want dat is de eerste schooldag!'

Het bezoek van de burgemeester was een mooie gelegenheid om kennis te maken. Na het voorlezen volgt dan ook nog even een kort bezoek aan de andere groepen. Na afloop van het bezoek vroegen de kinderen zich nog wel af waarom een vrouwelijke burge-meester eigenlijk niet burge-juf heet! Hopelijk komt ze nog een keer op de Marke om dat uit te leggen. Voor de zekerheid wordt dan ook nog wel een voorleesboek klaargelegd...want wat de Marke betreft mag ze nog wel een keer komen voorlezen.

Inloopochtend woensdag 1 februari
Wil je net als de burgemeester ook een keer een kijkje komen nemen op de Marke, dan kan dat. Op woensdag 1 februari is er een inloopochtend van 9.00 - 12.00 uur. Deze inloopochtend is met name bedoeld voor ouders van 3-4 jarigen die volgend jaar naar de basisschool mogen. Uiteraard mogen de kinderen ook meekomen. En andere belangstellenden zijn uiteraard ook welkom.Tijdens de informatieochtend staan diverse teamleden en ouders klaar om u rond te leiden en te laten zien hoe het er op een gewone schooldag aan toe gaat op de Marke. En om wat meer over de school te vertellen en vragen te beantwoorden. Opgeven is niet nodig; iedereen kan zo binnenlopen!


Informatieavonden / aanmelding leerlingen schooljaar 2017-2018    09-01-2017
In januari start de inschrijving van nieuwe leerlingen voor de scholen voor primair onderwijs in Tubbergen  voor het schooljaar 2017-2018. De ouders van leerlingen die in de periode juni 2017 t/m juli 2018 de leeftijd van 4 jaar bereiken, dienen hun zoon of dochter bij voorkeur voor 1 april 2017 aan te melden.


Basisschool De Marke organiseert twee informatieavonden en een inloopochtend, om ouders en nieuwe leerlingen in de gelegenheid te stellen een goed beeld te krijgen van de school:
  • Op woensdag 18 januari vindt een informatieavond plaats bij Kinderopvang SKIK in het gebouw de Huve aan de Prins Bernardstraat 11b in Tubbergen. Aanvang 19.30 uur.
  • Op maandag 23 januari vindt een informatieavond plaats bij Kinderopvang De Kinderkroon aan de Wilhelminastraat 2 in Tubbergen. Aanvang 19.30 uur.
  • Op de Marke zelf is een inloopochtend gepland op woensdag 1 februari van 9.00 - 12.00 uur. Tijdens die ochtend kunt u, samen met uw zoon of dochter, een kijkje gaan nemen en de sfeer proeven in de school.

De informatieavonden zijn bedoeld voor de ouders van de nieuwe leerlingen. Tijdens beide informatieavonden wordt in het kort gepresenteerd waar De Marke als school voor staat, wat de (onderwijskundige) visie is en hoe het onderwijs wordt vormgegeven. Uiteraard is er daarna de gelegenheid tot het stellen van vragen. Beide informatieavonden starten om 19.30 uur en zullen naar verwachting tot circa 20.30 uur duren. Aanmelden voor de informatieavonden kan via directie@demarketubbergen.nl o.v.v. de datum/locatie van de avond.

Tijdens de inloopochtend mogen uiteraard ook de kinderen mee komen om een kijkje te nemen in onze school!

Aanmelding voor het nieuwe schooljaar kan via deze link op de website of bij voorkeur d.m.v. een afspraak met de directeur: 0546-621725.

Raadpleeg deze website of onze Facebookpagina  www.facebook.com/demarketubbergen/ voor meer informatie over onze school.
 


Trots op de Marke    23-12-2016
Trots op de Marke!

Op donderdag 22 december hebben we met zijn allen met een mooie kerstviering en een lekker kerstbuffet het jaar op een warme en passende manier afgesloten. Een jaar waarin we met zijn allen: team, leerlingen en ouders op heel veel gebieden goede stappen voorwaarts hebben gemaakt.

Op de valreep van dat jaar ontvingen we nog een aantal mooie berichten over de Marke waar we trots op zijn!

Deze week hebben we terugkoppeling gekregen van het tevredenheidsonderzoek dat in november en december heeft plaatsgevonden. Op de details komen we in het nieuwe jaar zeker nog terug maar waar we trots op zijn is de zeer positieve waardering die we ontvingen van zowel onze leerlingen als onze ouders. Met een 9.2 als rapportcijfer van de leerlingen en een 8.1 van de ouders zijn wij heel blij! Dat is respectievelijk 1.1 en 0.8 boven het gemiddelde landelijke rapportcijfer! Een helder signaal dat zowel leerlingen als ouders heel tevreden zijn over onze school en de manier waarop we werken en met elkaar omgaan.

Deze week zijn aan groep 8 de definitieve schooladviezen gegeven. Ook daar zijn we trots op! In de eerste plaats omdat wij denken dat elke leerling op het voortgezet onderwijs minimaal in kan  instromen op het niveau dat bij hem of haar past. Dat is waar het om gaat in het primair onderwijs. Maar als we naar het totale uitstroomprofiel kijken is dat een bovengemiddeld uitstroomprofiel en ook daar zijn we stiekem wel een beetje trots op.

Als laatste kregen we deze week ook van één van de scholen voor voortgezet onderwijs terug dat onze oud-leerlingen het daar ook heel goed en dat hun resultaten conform verwachting zijn.

Al met al 3 mooie berichten om de vakantie mee in te gaan.
 

Wij wensen iedereen dan ook extra Fijne Kerstdagen en een goed begin van 2017!
 

Team de Marke


De Marke 'in een nieuw jasje'    12-12-2016
De Marke wordt op dit moment op meerdere manieren in een nieuw jasje gestoken. Met een nieuwe folder laat De Marke zien waar we de komende jaren als school voor staan en waar we voor gaan. Het gebouw is van een nieuw verfje voorzien en kan weer voor jaren mee. Ook is er een start gemaakt met het opknappen en verbeteren van het schoolplein.
 
Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met het opnieuw vastleggen van onze Visie en Missie. Deze hebben we vertaald in 6 speerpunten die kenmerkend zijn voor onze school en die we terug willen zien in ons onderwijs. Deze speerpunten waren uiteraard al terug te vinden op onze website, facebookpagina en in onze schoolgids maar het leek ons een goede zaak om ze, met het oog op de start van de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar 2017-2018, ook kort en bondig vast te leggen in een folder.  In de folder beschrijven we wat we op onze school doen om invulling te geven aan de speerpunten. Dat helpt ouders, die een keuze moeten maken voor een school voor hun zoon of dochter, om een beeld te vormen over onze school.
 
De speerpunten van De Marke zijn:
 De folder staat uiteraard op onze website en is vanaf hier te downloaden. De folder zal ook op diverse plaatsen binnen Tubbergen komen te liggen. 

De afgelopen weken is ook een start gemaakt met het verbeteren van ons schoolplein. Hennie, onze conciërge, heeft de houten speeltoestellen al helemaal opgeknapt. Door een aantal ouders van de ouderraad zijn ideeën ontwikkeld voor extra duurzame speelfaciliteiten op het plein. De komende maanden gaan we deze ideeën, mede dankzij een bijdrage van de Rabobank, samen met de ouders en voor een deel ook met de leerlingen realiseren. In het voorjaar gaan we ze dan plaatsen op het plein. Om wat extra geld te krijgen voor het schoolplein is er in de week voor kerst van 14 t/m 21 december een kerstlichtjes-actie. Onze leerlingen gaan dan kerstkaarsjes verkopen voorzien van een leuke boodschap. We hopen hiermee wat extra inkomsten te genereren voor 1 of 2 faciliteiten op het plein.
 
Nu, min of meer toevallig, ook nog ons gebouw helemaal is geschilderd, voelt het alsof we op diverse manieren in een nieuw komen jasje zitten. En dat komt mooi uit, net voor de officiële start van de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar 2017-2018.


Sinterklaas op de Marke 2016    02-12-2016
Vanmorgen kwam Sinterklaas met de verkeerde mijter op school... Hij had de bakkersmuts op van bakkerij Koopmans uit Tubbergen!! Gelukkig kon de bakker de Sint helpen om zijn mijter weer op te zetten.
Sint en zijn pieten zijn in alle groepen geweest en in alle groepen was het écht een feest!! 
We hebben ontzettend genoten van jullie bezoek! De Sint had zelfs een prachtig gedicht voor het team, bedankt voor uw prachtige woorden, die ook namens alle ouders op papier stonden. Wij zijn trots op ons! 
De pieten hebben van alles gedaan met de kinderen, van voetballen tot een mannequin challange, zelfs de Sint liet zich verleiden om mee te doen.
We zien u heel erg graag volgend jaar terug op de Marke!! Ook alle ouders en bakkerij Koopmans bedankt voor de organisatie, het was weer top!

Team de Marke

Klik hier voor de foto's.


De Marke in het kort    29-11-2016
Ze zijn binnen: de nieuwe De Marke folders! In de folders beschrijven we op een compacte en duidelijke manier waar we op de Marke voor staan. En op welke manier we invulling geven aan onze belangrijkste speerpunten: het kind in beeld, groepsdoorbrekend onderwijs, ouderbetrokkenheid, spelend en ontdekkend leren, optimaal gebruik van ICT, schoolzwemmen en een continurooster met behoud van de vrije woensdagmiddag voor alle leerlingen en een vrije vrijdagmiddag voor de onderbouw.

In de aanloop naar de start van de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar in januari zullen we de folder doelgericht gaan verspreiden binnen Tubbergen. In onze informatiekast links van de onderbouwingang ligt een voorraadje klaar voor diegene die alvast één of meerdere exemplaren mee willen nemen. Een digitale versie van de folder is inmiddels ook beschikbaar via onze website en kunt u vanaf hier downloaden.

De folder is tot stand gekomen met behulp van Richard Kuipers, vader van 3 leerlingen op onze school, een mooi voorbeeld van de ouderbetrokkenheid op onze school.


Juf komt op bezoek    21-11-2016
Huisbezoeken om de leerlingen nog beter te leren kennen

Nadat ze de Jelly Bean in haar mond steekt, trekt Juf Annemiek Tegeler een vies gezicht! Ze heeft pech, de gele Jelly Bean die ze op moest eten, nadat ze aan de draaischijf van het spel ‘Bean Boozled’ heeft gedraaid is een vieze: in plaats van een ‘juicy peach’ pakt ze een ‘snotje’. Mag ik snel een glaasje water?’
 
Juf Annemiek Tegeler, groepsleerkracht van groep 8 van De Marke, is op huisbezoek bij Joyce. Op De Marke gaan de leerkrachten op huisbezoek, bij alle leerlingen die ze dat schooljaar voor het eerst zelf in de groep hebben. ‘Dat doen we om meerdere redenen’, aldus Annemiek Tegeler. ‘In de eerste plaats om een betere band met de leerling zelf op te bouwen. Als we op huisbezoek gaan, komen we echt voor de leerling zelf. Een huisbezoek duurt meestal een uur. De leerling mag aangeven, wat we in dat uur gaan doen. Meestal kiezen ze dan voor die dingen die ze zelf leuk, of interessant vinden. Op die manier krijg je, op een mooie en persoonlijke manier, een goede indruk wat leerlingen motiveert en waar hun belangstelling naar uit gaat. Tijdens de huisbezoeken heb ik al heel veel verschillende dingen gedaan variërend van Pokemons vangen in het centrum van Tubbergen;het meedoen met een  tennistraining tot het spelen van een gezelschapsspelletje. De leerlingen waarderen het enorm, dat je als leerkracht op bezoek komt. Ze ervaren het als heel speciaal, dat je bij ze thuis komt’.
 
Joyce beaamt dat! ‘Dit is de derde keer dat er een juf bij mij op bezoek komt. Toen ik in lagere groepen zat zijn juf Ingrid en juf Els ook al een keer langs geweest. Het bezoek van juf Annemiek vind ik tot nu toe erg gezellig. We hebben vanmiddag eerst thee gedronken. Daarna heb ik Annemiek mijn kamer laten zien. We zijn nu bezig met de Bean Boozled challenge. Ik wil straks ook nog gaan een potje Pesten gaan spelen of het Vogel-weetjes kwartet gaan doen.’
 
‘De huisbezoeken dragen ook bij aan een beter contact tussen school en ouders’, aldus Tegeler. ‘Op de Marke zijn we trots op de goede ouderbetrokkenheid. Daardoor kunnen we altijd een beroep doen op ouders. Tijdens de huisbezoeken komen we in principe voor onze leerlingen, maar doordat we gedurende de schoolperiode meerdere keren bij een gezin over de vloer komen, leren we ook de ouders beter kennen. Niet alleen wij, maar ook onze ouders zien daar duidelijk de voordelen van in.Op het moment dat we samen beslissingen moeten nemen die voor hun kinderen op school van belang zijn is het prettig dat je elkaar wat beter kent. Door de huisbezoeken krijgen we ook een betere indruk hoe het er thuis bij onze leerlingen aan toe gaat. Dat draagt bij aan een beter inzicht, waarom zaken soms lopen als ze lopen. Huisbezoeken vragen best veel tijd van een leerkracht, maar ze zijn die tijd meer dan waard!’
 
Nadat Joyce een lekkere Bean heeft geproefd, is het weer de beurt aan juf Annemiek. Dit keer moet ze een blauwe Bean nemen. Juf heeft weer pech….’Water!’.


Top