Laatste nieuws   arrow
Wij zijn gesloten    24-08-2017


In verband met de fusie van onze school met de Wiekslag is ons gebouw aan de Bizetstraat met ingang van het nieuwe schooljaar gesloten en vindt al het onderwijs plaats aan de Bruno van Ommenstraat.

U kunt ons daar alsvolgt bereiken:

R.K. Basisschool de Wiekslag
Bruno van Ommenstraat 34
7651 BS Tubbergen
tel: 0546-621602
mail: directie@dewiekslag.nl


Dag 'de Marke'!    21-07-2017
Het einde is in zicht.
Reden voor een gedicht.
Nog even en dan is het echt gebeurd.
Iets wat menigeen betreurt.

Het enige dat we elkaar nu kunnen schenken,
is samen de goede oude tijd te gedenken.
We hebben allemaal op onze eigen manier, er pas of al langer geleden,
voor geknokt maar ook gestreden
Ouders knokten voor de belangen van hun kind; daarin waren verschillen,
maar ik hoop, dat het ons de laatste week ook weer verbindt.


Een beetje zeer doet het wel dit afscheid.
Iets wat mij persoonlijk raakt en spijt.
Voor sommigen ging het allemaal te snel en ander vond het wel wel!
Wel nu beste mensen, rest ons niets dan elkaar het beste te wensen.
Met z'n allen naar de Wiekslag te gaan waar een beetje Marke voorlopig ook mag bestaan!

Door Jeanet Versteeg


Afscheid van de Marke    28-06-2017
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal de Marke fuseren met de Wiekslag. Als gevolg van die fusie zal het gebouw van de Marke worden afgestoten en teruggegeven aan de gemeente. TOF-onderwijs wil oud-medewerkers, oud-leerlingen, hun ouders en anderen die zich betrokken voelen bij de Marke de gelegenheid geven om nog één keer informeel samen te komen in het gebouw van de Marke en onder het genot van een eenvoudig hapje en drankje een beetje bij te praten en herinneringen op te halen aan de school. 
 
Dit is mogelijk op zaterdag 15 juli 2017 van 14.00 - 16.00 uur. Gedurende die middag bent u van harte welkom om het gebouw binnen te lopen en hopelijk diverse oude bekenden te spreken. Er is verder geen officieel programma dus u kunt komen en gaan wanneer u wilt. 


Fusie definitief    27-06-2017
De fusie tussen de Marke en de Wiekslag is definitief. Nadat 2 weken geleden het bestuur van TOF het voorgenomen besluit heeft genomen tot de fusie, hebben inmiddels de MR-en van beide scholen, de Nederlands Katholieke Schoolraad en de Kerkenraad van de Protestante kerk Tubbergen met de fusie ingestemd. Daarmee is de fusie vanaf nu definitief.

De fusie gaat al in met ingang van het nieuwe schooljaar. Met ingang van 1-8-2017 zullen de Marke en de Wiekslag samen verder gaan als één school op de locatie van de Wiekslag. Het gebouw van de Marke zal worden afgestoten en teruggegeven aan de gemeente.
 
Achter de schermen is de afgelopen maanden door beide scholen in goede samenwerking hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de fusie. Vandaag zijn alle ouders geïnformeerd over de kaders en de consequenties van de fusie. In het kader van de fusie zijn en zullen diverse activiteiten worden opgestart. Deze activiteiten zijn er met name op gericht om de veranderingen voor zowel leerlingen alsmede het personeel in goede banen te leiden, er voor te zorgen dat iedereen zich in de nieuwe situatie snel thuis en één school voelt en om de kwaliteit en de consinuiteit van het onderwijs te waarborgen. 


Top