Onze school


Welkom op de website van De Marke.
De Marke is de kleinschalige basisschool in Tubbergen. Als basisschool bieden wij in de eerste plaats goed en eigentijds primair onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen groeien en zich ontwikkelen tot mondige, zelfbewuste medemensen, met een goed gevoel voor zichzelf en de anderen om hen heen. Wij zijn een ontwikkelingsgerichte school. Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij: zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn en emotioneel vrij zijn. Ons motto is dan ook: geborgenheid, vriendschap en ontwikkeling.

Onze school staat midden in de samenleving en we helpen kinderen om zich breed te ontwikkelen. Ons onderwijs richt zich dan ook niet alleen op de gebruikelijke vakken zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie, etc; op De Marke is er ook veel aandacht voor creatieve vakken, beweging en voor het leren van vaardigheden die van belang zijn om als mens goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Als protestants christelijke school leren wij kinderen om respectvol om te gaan met de schepping en het leven. Wij doen dat vanuit een oecumenische instelling waarin we oog hebben voor mensen met een andere achtergrond. Bij ons is iedereen welkom!

De Marke is een vooruitstrevende school. Wij staan open voor innovatie en vernieuwing!