Ouderraad 
Onze school heeft een ouderraad (OR) bestaande uit 10 ouders. De ouderraad levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het 'leefklimaat' op onze school. De belangrijkste doelstellingen zijn:
  • organiseren van diverse activiteiten en de ouders daarbij betrekken (dit d.m.v het invullen van de activiteitenlijst);
  • beheren van de jaarlijkse ouderbijdrage;
  • communicatie tussen de ouders en school over algemene zaken en 
  • belangen behartigen van kinderen en ouders.

Tijdens een schooljaar wordt er gemiddeld 5 keer per jaar een vergadering belegd. In de vergaderingen worden o.a. werkgroepen samengesteld voor de diverse activiteiten op school en worden de verschillende activiteiten voorbereid. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar, dus iedereen kan deze vergaderingen bijwonen. Het schoolteam staat open voor voorstellen en ideeën van de ouders. De ouders  respecteren de verantwoordelijkheid van het schoolteam. 

Gegevens van de ouderraad: 
  • Ouderraad P.C. basisschool de Marke, Bizetstraat 18 7651 MP Tubbergen
  • Rekeningnummer NL51 RABO 01514.06.146 t.n.v. Stichting Vrienden van de Marke

De samenstelling van de ouderraad voor het schooljaar 2016-2017 is:
 
Naam en Functie  
Alide Hans (voorzitter) mail >>
Tel: 0546-621034  
Anneke Hemmer (secretaris) mail >>
Tel: 0546-622314  
Petra Versteeg (penningsmeester) mail >>
Tel: 0546-624991  
Nicole Bekhuis mail >>
Tel: 0546-624389  
Claudia Bolkesteijn mail >>
Tel:0546-624250  
Jolien Borgerink mail >>
Tel: 0546-625576  
Krista Journée mail >>
Tel: 06-22421211  
Inge Kuipers mail >>
Tel: 0546-785912  
Meike Oude Luttikhuis mail >>
Tel: 0546-433639  

Als u vragen of opmerkingen heeft over activiteiten van de ouderraad neemt u dan contact met ons op. Ook als we rekening moeten houden met bepaalde voedingseisen/diëten tijdens onze activiteiten.