Schooltijden


Op de Marke werken we sinds het schooljaar 2015-2016 met een continurooster. 

Onze schooltijden  voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) zijn:
 
Dag Schooltijden
maandag 8.30 - 14.30
dinsdag 8.30 - 14.30
woensdag 8.30 - 12.15
donderdag 8.30 - 14.30
vrijdag 8.30 - 12.00

De schooltijden voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) zijn:
 
Dag Schooltijden
maandag 8.30 - 14.30
dinsdag 8.30 - 14.30
woensdag 8.30 - 12.15
donderdag 8.30 - 14.30
vrijdag 8.30 - 14.30
Bij het bepalen van de schooltijden voor het continurooster hebben we op onze school bewust gekozen voor het behoud van de vrije woensdagmiddag voor alle leerlingen en de vrije vrijdagmiddag voor groep 1 t/m 4 omdat wij van mening zijn dat dit beter aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van onze leerlingen.