De contactpersonen

De contactpersonen zijn belangrijke personen binnen onze school. De taken van de schoolcontactpersonen zijn:

Bij ons op school zijn Els Heuvels en Mirella Geerts contactpersoon. Zij worden jaarlijks geschoold en staan in nauw contact met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is iemand van buiten het schoolbestuur, zodat alles objectief kan worden behandeld. De school heeft een klachtenregeling, deze is verplicht. Deze ligt ter inzage op school en er staat een samenvatting in de schoolgids. De contacpersoon gaat jaarlijks alle groepen langs om alle kinderen informatie te geven.

De klachten die bij de contacpersoon terecht komen gaan veelal over agressie (geweld, pesten), disciminatie en sexuele intimidatie. In principe stellen wij ouders en kinderen voor de volgende stappen te volgen:

  1. Neem eerst contact op met de betreffende leerkracht.
  2. Mocht u geen gehoor krijgen of is de situatie dermate ernstig dan kan direct contact opgenomen worden met de directie van de school.
  3. Mocht u zich alsnog niet gehoord voelen of is het onmogelijk dit met de directie te bespreken dan kan er contact gezocht worden met de contactpersoon.
  4. In stap 1 en 2 kan de leerkracht en de directie advies inwinnen bij de contactpersoon.